Célunk, hogy családias, meleg, barátságos légkörben, személyre szóló, differenciált bánásmóddal járuljunk hozzá a gyermekek személyiségének kibontakozásához. A gyermekek korának és személyiségének figyelembe vételével látjuk el feladatunkat, tiszteletben tartva a családok egymástól eltérő értékrendjét, a gyermekek egyéniségét.

A családi bölcsődében történő gondozás előnyei:

 • kis csoport létszám, mely lehetővé
  teszi az egyénre szabott foglalkozást
 • a fertőzéses megbetegedések ritkábbak,
  mint a nagyobb létszámú közösségekben
 • a különleges bánásmódot igénylő
  gyermek szükségletei jobban kielégíthetők
 • a biztosított családi körülmények megkönnyítik a
  kisgyermek számára a szülőtől való elszakadást,
  előkészítik a későbbi nagyobb közösséghez
  való zökkenő mentesebb csatlakozást (pl. óvoda)
 • ellenőrzött működés

Tárgyi feltételek:

A családi bölcsőde egy kétlakásos
társasház földszinti lakásában
működik. A családi bölcsőde két
játszószobából, étkezőkonyhából
és egy fürdőszobából áll.
A belső berendezés a gyermekek
méretének, szükségleteinek
megfelelő, könnyen tisztántartható,
esztétikus. A gyermekek levegőztetését
a saját kertünkben és a társasházhoz
közeli felújított, bekerített játszóterek
egyikén oldjuk meg, amely a
korosztálynak megfelelő biztonságos
játékokkal felszerelt.

Feladatainknak tekintjük, hogy

 • megismerjük a gyermekek igényeit,
  tulajdonságait, fejlettségi szintjüket.
 • sok türelemmel és szeretettel,
  nem sürgetve segítsük fejlődésüket.
 • a szülők és a családi napközi
  közötti információáramlás kölcsönös és
  napi szintű legyen.
 • nyugodt, derűs, kiegyensúlyozott
  hátteret biztosítsunk a gyermekek önfeledt
  játékához, mindennapi tevékenységéhez.

Nyitvatartási idő
8:00 – 16:00 óráig, amely a családok
igényeinek megfelelően rugalmasan
változhat. Nyitvatartási időn kívül
gyerekfelügyeletet biztosítunk,
melynek külön díjazása van.

Férőhely
A családi bölcsőde legfeljebb 7 gyermek
részére nyújt napközbeni ellátást
20 hetes kortól -3 éves korig,
óvodakötelezettségig.

Élelmezés
Napi négyszeri élelmezést biztosítunk.
Figyelembe vesszük a 3 év alatti korosztály
egyéni igényeit és tápanyagszükségletét.
Speciális étrendre
(tejérzékeny, lisztérzékeny,diabetikus)
szoruló gyermekekről is gondoskodunk.

Fontos!
Bölcsődei elutasítás esetén Újbuda Önkormányzatánál igényelhető a nevelési támogatás.

Kapcsolattartás

A szülőkkel való kapcsolat alapja, hogy a szülő szerepe a gyermeknevelésben mindenkor elsődleges. Elengedhetetlen azonban a
kölcsönös bizalmon és tiszteleten alapuló partnerkapcsolat kialakítása. Kiemelt fontosságú feladatunknak tartjuk, hogy az otthon
kialakult szokásokat, a szülők kívánságait betartsuk, amennyiben azok nem ütköznek a bölcsőde működésével, illetve a többi
gyermek érdekeivel. A reggeli érkezés és a délutáni távozás lehetőséget teremt a napi kapcsolat megteremtésére,
illetve a gyermekről való információk cseréjére.

Családi bölcsődénk folyamatos kapcsolattartást tart fenn az ÁNTSZ szakembereivel, a gyermekjóléti szolgálattal,
nevelési tanácsadókkal, valamint az illetékes gyámhivatallal, illetve a helyi bölcsődékkel (konzultáció).